De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

24 Apr 2019
19:00

VOLZET - Workshop vereffening-verdeling

Notarishuis
Bondgenotenlaan 134
3000 Leuven
25 Apr 2019
20:00

STEMMEN - Nacht van het Notariaat 2019

Kasteel van Ruisbroek
Karel Gilsonstraat 15
1601 Sint-Pieters-Leeuw
26 Apr 2019
19:30

Nacht van het Notariaat 2019

Kasteel van Ruisbroek
Karel Gilsonstraat 15
1601 Sint-Pieters-Leeuw