De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

23 Aug 2018
19:00

VLN Vlaams-Brabant Culturele activiteit

Leopold Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
13 Sep 2018
18:00

Verkiezingsactiviteit West-Vlaanderen: nocturne Texture

Museum Texture
Noordstraat 28
8500 Kortrijk
20 Sep 2018
19:00

VLN Vlaams-Brabant: 'Topics verzekeringen van het notariaat'

notarishuis Leuven
Bondgenotenlaan 134
3000 Leuven