De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

22 Jan 2019
19:00

VOLZET - Oplossen vergelijkend examen 2018

Notarishuis
Notarisstraat 1
9000 Gent
22 Jan 2019
19:30

Verbetering Examen 2018

't Borrelhuis
Witte Nonnenstraat 28
3500 Hasselt