De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

15 Nov 2016
19:30

Algemene vergadering November 2016

17 Nov 2016
19:30

VLN Vlaams-Brabant, uiteenzetting door Notaris Thierry Van Sinay: “Het draaiboek van een boedelbeschrijving, meer in het bijzonder bij een gerechtelijke verdeling”

10 Dec 2016
09:00

VLN Congres 2016 - Koop-verkoop, tips & tricks