De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

24 Oct 2019
19:30

Afterwork VLN Vlaams-Brabant

Bar Nine
Oude Markt 9
3000 Leuven
29 Oct 2019
19:00

VLN Antwerpen: Infosessie Vergelijkend Examen

Notarishuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 10
2018 Antwerpen
05 Nov 2019
18:30

Workshop Associatie (Erkende opleiding)

Grote Markt 50
8500 Kortrijk