De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

22 Nov 2018
19:00

VOLZET! VLN Antwerpen: Kleine Conferentie - the special exam edition

Notarishuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 10
2018 Antwerpen
04 Dec 2018
19:00

VOLZET! Wijndegustatie VLN West-Vlaanderen

Wijnhandel Feys-Van Acker
Raamstraat 1 bis
8000 Brugge
08 Dec 2018
09:00

VLN CONGRES 2018 - Huur & Pacht: Update voor de notariële praktijk

Tweekerkenstraat 2
9000 Gent