De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

23 Nov 2017
18:30

Bezoek aan het Havenhuis

Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen
09 Dec 2017
09:00

VLN Congres 2017

Parkstraat 51
3000 Leuven
14 Dec 2017
19:30

Afterwork: Notaris zkt Advocaat

Havanaclub
Zwaardstraat 4
1000 Brussel