De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

27 Feb 2019
18:30

VLN Brussel - Fancy Footwork - Romain Roquette BXL

Karel Rogierplein 6/8
1210 Brussel
07 Mar 2019
19:00

VLN Antwerpen: Infosessie "Communicatie in het Notariaat"

Koningin Elisabethlei 10
2020 Antwerpen
11 Mar 2019
23:45

NOMINATIES Nacht van het Notariaat

Kasteel van Ruisbroek
Karel Gilsonstraat 15
1601 Sint-Pieters-Leeuw