De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

03 Oct 2017
20:00

Welkomstdrink VLN Brussel

Monk
Sint-Katelijnestraat 42
1000 Brussel
17 Oct 2017
10:30

Bezoek registratie- en hypotheekkantoor Kortrijk

Registratiekantoor Kortrijk
Hoveniersstraat 31
8500 Kortrijk
18 Oct 2017
19:00

Het nieuwe erfrecht –praktisch bekeken

Notarisstraat 1
9000 Gent