De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

21 Nov 2019
16:00

VLN Antwerpen: Studieavond "Schuldeisers in de vereffening-verdeling"

Notarishuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 10
2018 Antwerpen
07 Dec 2019
09:00

VLN CONGRES 2019

Auditorium Q: A. ‘Roger Van Geen’
VUB - Campus Etterbeek
1040 ETTERBEEK
10 Dec 2019
18:30

Kerstactiviteit VLN Oost-Vlaanderen

Korenmarkt
9000 Gent