De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

We zijn een vereniging georganiseerd door én voor licentiaten en masters in het notariaat met als doel het behartigen van de belangen van licentiaten, masters en kandidaat-notarissen. 

Daarnaast zijn we de erkende representatieve vereninging voor de licentiaten en master in het notariaat, zodat de benoeming van de kandidaat-notarissen in de verschillende adviescomités gebeurt door de Algemene Vergadering van de VLN.

12 Dec 2017
19:00

Studieavond

Witte Nonnenstraat 28
3500 Hasselt
14 Dec 2017
19:30

Afterwork: Notaris zkt Advocaat

Havanaclub
Zwaardstraat 4
1000 Brussel
15 Dec 2017
19:00

Bezoek kerstmarkt Brugge

Grote Markt
8000 Brugge