Een vereniging door en voor notariële juristen

Ontdek alle details over ons.

VLN in detail

De Vereniging Nederlandstalige Licentiaten en Masters Notariaat

Doelstelling

De VLN is een representatieve organisatie voor de Nederlandstalige licentiaten en masters in het notariaat. Vooreerst tracht de VLN de toegang tot het notarieel beroep te bevorderen, door organisatie van allerlei evenementen. Deze zijn van diverse aard: zowel wetenschappelijk, cultureel als ontspannend-sociaal (networking). Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de steun van de diverse partners van onze vereniging. Daarnaast vertegenwoordigt de VLN de notariële juristen bij de diverse notariële instellingen, waaronder FEDNOT en VLANOT en houdt ze contact met de Benoemingscommissie, diverse commissies binnen de beroepsfederatie, de nationale en provinciale kamers en andere notariële instellingen. Tot slot draagt de VLN ook kandidaat-notarissen voor in de provinciale adviescomités, in kader van het notarieel examen. De vereisten die daartoe aan de VLN worden opgelegd kan u terugvinden in het 'KB tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning van representativiteit van verenigingen van licentiaten in het notariaat met het oog op de voordracht van kandidaat-notarissen als lid van de adviescomités van notarissen van 9 maart 2001'.

Organisatie

Het bestuursorgaan en de algemene vergadering vergaderen in het Notarishuis te Brussel. De vereniging bestaat uit zes afdelingen, één per Vlaamse provincie, en één voor Brussel, met elk een eigen budget en autonomie. De bestuurders van de afdelingen maken de effectieve leden uit van de vereniging. Zowel op afdelingsniveau als op het niveau van de gehele vereniging worden de bestuursmandaten tweejaarlijks ingevuld of hernieuwd. Bent u geïnteresseerd in een mandaat, contacteer dan gerust de afdeling van uw provincie zodat u op de hoogte wordt gebracht van de vacante plaatsen, of om kennis te maken met het huidige bestuur en functioneren van VLN.

Ledenvoordelen

01
Sociaal-culturele activiteiten aan voordelige prijzen (waaronder Nacht van het Notariaat en talrijke, andere evenementen per provinciale afdeling)
02
Academische activiteiten (waaronder Notarieel Congres en Notariële Fundamenten).
03
Voordelig tarief bij aankoop van de laatste versie van het Wetboek Notariaat van Larcier-Intersentia. Tarief voor academiejaar 2023-2024: 105 euro in plaats van 315 euro. Meer info. Bestellen kan door contact op te nemen met: h.verleyen@intersentia.be
04
Allerlei tijdelijke, nuttige en, vaak leerrijke, acties met diverse partners.

In tegenstelling tot het lidmaatschap, staan onze evenementen in principe open voor eenieder, behoudens afwijkende berichtgeving per evenement. Het is wel mogelijk dat een verschillend tarief wordt aangerekend voor leden en niet-leden

Lid worden

Registreer u en maak onmiddelijk gebruik van de ledenvoordelen.

Informatie

Houder zijn van een Nederlandstalig diploma master (of licentiaat) in het notariaat en geen notaris zijn, zijn de enige lidmaatschapsvoorwaarden. Kandidaat-notarissen mogen daarentegen wél lid zijn. Indien u dadelijk gebruik wenst te maken van de ledenvoordelen, kunt u zich hier onmiddellijk en gratis registreren als lid. Voor de grondslag van deze voorwaarden wordt verwezen naar hogervermeld KB van 9 maart 2001.

Toetreding

Inschrijven doet u door het invullen van het inschrijvingsformulier op deze site. Met een kopie van uw diploma registreert u zich vandaag als lid. Heeft u nog vragen omtrent het lidmaatschap, contacteer ons dan gerust. U wordt aangesloten bij de afdeling van de provincie waar u werkt.

Onze partners

De werking van VLN is mede mogelijk door samenwerking met de volgende partners :