INFOSESSIE VERGELIJKEND EXAMEN

16 Dec 2021 | 19U00 | Microsoft Teams

Korte inhoud

OP DONDERDAG 16 DECEMBER 2021 OM 19U VIA MICROSOFT TEAMS
Alle geïnteresseerde notariële juristen zijn van harte welkom op de digitale infosessie over het vergelijkend examen die zal plaatsvinden op donderdag 16 DECEMBER 2021 om 19u via Microsoft Teams.
Tijdens deze ontmoeting wordt er door gastsprekers notarissen Annelies Spruyt en Sophie Goossens en kandidaat-notarissen Charles Janssen en Michiel Mahieu een praktische toelichting gegeven over het vergelijkend examen gepaard gaande met allerhande tips & tricks!
U kan deze sessie volgen via onderstaande link:

Neem deel aan de vergadering op uw computer of mobiele app
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFhMDlmOWItN2VhMS00NGY3LWE4NjctNjY0YjgyNDU0MDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222971e7c7-fc30-4639-a30b-7b247f285986%22%2c%22Oid%22%3a%22ef823fdd-2bf0-4e21-a1cf-738d74c29349%22%7d

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!
Het bestuur van VLN Antwerpen

Praktische info

16 December 2021
Online via Microsoft Teams
19u00
Niet-leden: € 0,00