17 Oct 2019
19:00

VLN Antwerpen: Verwelkoming + Kleine Conferentie

Notarishuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 10
2018 Antwerpen
€ 0,00

Gegevens op het ticket

Wij nodigen jullie allen uit op de kleine conferentie Antwerpen!

WAT: we starten om 19u met een korte bespreking van het verslag van de maand september van de Conferentie van notarissen Antwerpen, waarbij er aandacht wordt gevestigd op recente rechtsleer en rechtspraak. Daarna wordt aan iedereen de mogelijkheid geboden om hun vragen, weetjes en interessante praktijkcasussen te delen met collega's. De deelnemers worden aangemoedigd om actief te participeren aan het debat zowel door interventie in de discussies als door eigen inbreng van relevante kennis en opzoekwerk (eventueel met voorafgaande voorbereiding in overleg met het bestuur). We eindigen met een bespreking van enkele vragen van het vergelijkend examen van vorige jaren.

WAAR: Notarishuis Antwerpen, 2018 Antwerpen Koningin Elisabethlei 10
HOELAAT: start om 19u
WIE: voor alle geïnteresseerde notariële medewerkers

VLN-Antwerpen biedt graag een broodjesmaaltijd aan bij de start van de samenkomst een voorziet de nodige drankjes en hapjes achteraf om gezellig wat bij te praten en de nieuwe VLN-leden te verwelkomen.
Vriendelijk verzoeken wij u om uw aanwezigheid per mail naar antwerpen@vln.be te willen bevestigen uiterlijk dinsdag 15 oktober a.s.
Wij rekenen er op dat wie inschrijft ook effectief aanwezig zal zijn, aangezien de broodjes besteld worden op basis van het aantal ingeschrevenen.
Graag delen wij u ook mee dat alle aanwezigen op de kleine conferentie hiervoor studiepunten zullen verkrijgen. De attesten worden telkens op het einde van de avond overhandigd.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!
Het bestuur van VLN Antwerpen