21 Nov 2019
16:00

VLN Antwerpen: Studieavond "Schuldeisers in de vereffening-verdeling"

Notarishuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 10
2018 Antwerpen
€ 50,00

Gegevens op het ticket

VLN-Antwerpen organiseert op donderdag 21 november 2019 om 16u voor alle geïnteresseerden een studieavond over schuldeisers in de vereffening en verdeling.
De gewaardeerde spreker die deze avond inhoudelijk zal vullen is Bart Van den Bergh, raadsheer bij het Hof Van Beroep te Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie.

VOLGENDE ASPECTEN ZULLEN WORDEN BEHANDELD: beneficiaire aanvaarding; voorrecht van boedelafscheiding; faillissement en vereffening verdeling na echtscheiding; erfrechtelijke pauliana; spanningsveld tussen boedelschuldeisers en persoonlijke schuldeisers; bijdrageplicht van de erfgenamen en legataris in de schulden; inbreng en inkorting vs. Schuldeisers; ingrijpen in de passiefregeling van de nalatenschap via testament; artikel 1561 Ger.W.; zijdelingse vordering in de vereffening en verdeling; procedurele rechten van schuldeisers in de vereffening en verdeling.

PROGRAMMA
16.00u: onthaal deelnemers
16.30u: start deel 1
17.50u: pauze
18.10u: start deel 2
19.30u: einde van de studieavond en mogelijkheid tot vraagstelling

PRIJS? 50 euro per persoon.

INSCHRIJVEN? Via de VLN website www.vln.be. Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 14 november a.s.

VLN-Antwerpen biedt graag een broodjesmaaltijd aan bij de start van de samenkomst en voorziet in een drankje achteraf om gezellig wat bij te praten.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen!

Het bestuur van VLN Antwerpen